Lino d.o.o.

-GRAFIČKI DESIGN-

A4 katalog ugostiteljskog namještaja.
Korišteni programi: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe InDesign.

Posjetite website