Lino d.o.o.

-GRAFIČKI DESIGN-

A4 katalog.
Korišteni programi: Adobe InDesign i Adobe Photoshop.

Posjetite website